Skip to main content

AsasTingkah Laku Manusia: Teori Psikodinamik/Psikoanalisis (Sigmund Freud)

TEORI PSIKODINAMIK
| Menekankan motif, emosi, dan gerak kuasa dalaman yang lain
| Mengandaikan bahawa personaliti terbentuk akibat daripada konflik psikologikal yang tidak dapat diselesaikan khususnya pada zaman kanak-kanak
| Menerangkan bagaimana faktor bawah sedar memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti

TEORI PSIKOANALISIS/PSIKODINAMIK SIGMUND FREUD
Tahap Kesedaran
1.  Sedar
Ø  Mengandungi semua bahan yang berada dalam keadaan sedar pada masa ini
Ø  Apa sahaja yang seseorang sedari pada masa-masa tertentu iaitu berkaitan dengan pemikiran, perasaan, sensasi atau ingatan
Ø  Cth: Apa yang kita rasakan, fikirkan dan ingatkan pada sekarang
Ø  Cth: Kita berasa sangat sejuk dan lapar pada sekarang
2.  Prasedar
Ø  Mengandungi sesuatu yang tidak berada di paras sedar pada masa itu tetapi ia mudah diperolehi
Ø  Kebanyakan idea dan pemikiran kita boleh diperolehi apabila kita menumpukan perhatian kepadanya atau cuba membawanya ke tahap sedar
Ø  Mengandungi ingatan-ingatan yang tidak disedari pada sekarang tetapi boleh ingat kembali
Ø  Cth: Sekarang kita tidak boleh ingat apa yang kita makan semalam, tetapi kita boleh ingat semula dan kita menyedarinya
Ø  Ia termasuk juga perasaan, pengalaman, dan persepsi yang tersimpan dalam ingatan


3.  Bawah Sedar (Tidak Sedar)
Ø  Faktor pendorong asas kepada tingkah laku manusia
Ø  Mengandungi kesemua aspek personaliti yang kita tidak sedari
Ø  Tersimpan ingatan-ingatan yang pada ketika dahulu disedari tetapi oleh kerana tidak menyelesakan atau membawa kepada kebimbangan maka ia ditekan atau disisihkan daripada tahap sedar
Ø  Mengandungi semua naluri (seksual dan langsangan), kemahuan, dan keinginan yang tidak dibenarkan masuk ke tahap kesedaran
Ø  Freud berpendapat masalah kecelaruan dan gangguan psikologi adalah berpunca daripada impuls ini dan ingatan-ingatan yang ditekan
Ø  Cth: Ali diejak dan diketawakan oleh kawannya kerana terberak dalam seluar. Oleh kerana ini merupakan ingatan yang tidak menyenangkan dan tidak menyelesakan maka Ali memaksa dirinya melupakan peristiwa tersebut walaupun peristiwa itu amat sukar untuk dilupakan

NALURI
1.  Naluri Hidup (Eros atau Libido)
E  Seksual, lapar, dahaga
E  Untuk membantu manusia terus kekal hidup
E  Bukanlah hanya semata-mata berasaskan kepada tenaga seks
E  Mengandungi usaha-usaha ke arah mengembang, membina dan mendorong manusia ke arah kreativiti
E  Menjadi sumber tenaga atau penggerak (motivasi) yang mendorong manusia ke arah keseronokan dan mengelakkan kesakitan
E  Beroperasi menghasilkan tenaga yang dipanggil sebagai libido
E  Libido
¯  Adalah sama dengan tenaga fizikal tetapi menyediakan tenaga yang diperlukan untuk berfikir dan bertingkah laku
¯  Tenaga psikik yang menggerakkan keseluruhan personaliti
E  Sekiranya naluri hidup tidak dapat dipuaskan atau berlaku konflik, libido akan bertambah dan menghasilkan tekanan yang seterusnya membawa kepada tingkah laku abnormal
2.  Naluri Mati (Thanatos)
E  Juga dikenali sebagai naluri penghancur
E  Dorongan-dorongan agresif
E  Freud mengandaikan manusia mempunyai hasrat atau kehendak untuk mati
E  Manusia akan cuba untuk menyakitkan diri sendiri ataupun orang lain, membunuh diri atau orang lain
E  Namun, beliau juga mengandaikan bahawa manusia adalah langsang kerana hasrat untuk mati adalah disekat oleh naluri untuk

STRUKTUR PERSONALITI/MINDA
1.  Id
T  Sistem asal personaliti individu yang diwarisi sejak dari lahir
T  Tempat di mana naluri asas seseorang terbentuk, biologikal, bahagian manusia yang tidak sedar
T  Dorongan biologikal dan tenaga naluri manusia yang memotivasikan manusia untuk berbuat apa sahaja yang dikehendakinya
T  Cth: Makan, minum, seks, kegembiraan
T  Ia diwarisi, primitif, tidak boleh disedari, terletak di bawah sedar
T   Terdapat naluri hidup (eros) dan juga naluri mati (thanatos)
T  Tidak dapat membuat penilaian, tidak pentingkan logik, nilai, moral dan etika
T  Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kepuasan dan mengelakkan kesakitan
T  Berlandaskan prinsip keseronokan (pleasure principle)
T  Dapat disamakan dengan sifat kehaiwanan
T  Cuma dalam pemikiran atau khayalan
T  Untuk mengurangkan ketegangan atau mengelakkan kesakitan, id akan menggunakan pemikiran proses asas di mana ia akan membentuk imej objek yang diingini
T  Cth: Apabila kita dalam keadaan lapar, kita akan membayangkan pelbagai jenis makanan yang enak dan sedap dalam pemikiran kita
2.  Ego
T  Bahagian personaliti yang rasional, logikal dan realistik
T  Berbeza daripada Id kerana pentingkan logik dan realiti
T  Struktur personaliti yang mencari jalan bagaimana untuk memuaskan kehendak id
T  Tidak terbentuk semasa kelahiran
T  Hanya akan terbentuk pada tahun pertama kehidupan individu di mana kanak-kanak mendapati tidak semua keinginannya dapat dipenuhi dengan segera
T  Bertindak mengawal personaliti manusia dari segi fikiran dan tingkah laku supaya bersesuaian dengan keadaan persekitaran
T  Menjadi pengantara antara naluri dan persekitaran
T  Bagi memenuhi kehendak id, ego yang menjalankan fungsi realistik akan melihat halangan-halangan di dalam persekitaran dalam konsep dunia yang nyata
T  Dalam strategi menyelesaikan masalah yang wujud, ego akan guna proses pemikiran sekunder dengan cara tertentu
T  Cth: Apabila id mengatakan bahawa kita lapar, maka kita akan membayangkan makanan yang enak dan sedap dalam pemikiran. Ego akan membuat keputusan secara realiti agar kita bertindak memasak atau membeli makanan untuk menghilangkan rasa lapar tersebut.
3.  Superego
T  Dikenali sebagai aras pra-sedar
T  Berfungsi berlandaskan prinsip moral, keagamaan atau prinsip ideal
T  Gabungan antara moral, nilai dan norma masyarakat
T  Mengawal apa yang dikehendaki oleh id
T  Mempengaruhi ego dalam memenuhi kehendaki id melalui cara yang bersesuaian dengan nilai, cara, kepercayaan dan adat sesebuah masyarakat
T  Lahir dan terbentuk oleh kemahuan masyarakat dan budaya
T  Menjadi hakim dan pemasti dalam personaliti individu
T  Kod moral untuk membezakan antara baik dengan tidak baik atau salah dengan betul
T  Bahagian fikiran bawah sedar yang sentiasa menyedarkan kita tentang kebaikan dan keburukan sesuatu
T  Membuatkan kita berasa bersalah sekiranya kita melakukan kesalahan
T  Hati Nurani: Kesemua tingkah laku yang menyebabkan kanak-kanak dihukum dan kesannya mereka akan berasa sangat menyesal dan bersalah
T  Ideal Ego: Mengandungi tingkah laku di mana kanak-kanak akan diberi pujian dan ganjaran dan mereka akan berasa sangat bangga serta mendapat kepuasan
T  Cth: Apabila kita lapar, kita akan mula mencari makanan. Apabila kita tidak mempunyai duit untuk membeli makanan, kita mungkin akan mencuri. Namun superego yang terlampau banyak akan mempengaruhi id dan ego dengan mengatakan bahawa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka, kita akan buat keputusan untuk tidak mencuri

MEKANISME BELA DIRI
1.  Represi
] Merupakan tindakan secara tidak sukarela menghapuskan ingatan yang tidak menyenangkan daripada kesedaran
] Impuls ditekan dan tersimpan di tahap bawah sedar
] Dikenali sebagai lupaan bermotivasi iaitu seseorang itu terdorong untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya
] Bertindak tanpa kita sedari
] Cth: Seseorang melupakan peristiwa ngeri yang pernah dialami semasa kecil
] Cth: Seorang Ketua Jabatan tidak dapat menerima hakikat apabila seorang pegawai bawahannya membuat teguran terbuka terhadap kelemahan atau kekurangannya. Maka si bos ini akan berterusan membenci orang bawahannya itu. Dan, kebenciannya itu sesekali akan dinyatakan melalui aktiviti cakap-cakap atau marah-marah atau kaedah lain yang dapat dia lakukan.
2.  Projeksi
] Tindakan menyalahkan orang lain atas kelemahan diri sendiri
] Ia tidak bermakna seseorang menafikan kesilapannya
] Dengan mencadangkan ramai orang telah membuat kesalahan, boleh melegakan perasaan sendiri
] Cuba menuduh orang lain melakukan kesilapan kerana ingin menyembunyikan kesalahannya
] Cth: Pelajar yang gagal dalam peperiksaan kursus Pengantar Psikologi akan menyalahkan pensyarahnya kerana mengeluarkan soalan tentang topik yang tidak dikuliahkan
] Cth: Pelajar yang meniru semasa peperiksaan akan berasa lega apabila ia menyatakan bahawa pelajar-pelajar lain juga meniru
] Cth: Seorang pelajar tidak menyiapkan kerja sekolah lalu dimarahi oleh gurunya. Apabila pulang ke rumah, dia melepaskan kemarahannya kepada adik-adiknya.
3.  Penafian
] Keengganan seseorang untuk mempercayai maklumat yang mencetuskan kebimbangannya
] Enggan menerima secara sedar adanya situasi yang membahayakan atau mengancam
] Menolak realiti atau kenyataan
] Cth: Abu yang menghidap penyakit kanser akan mengatakan bahawa dia berada dalam keadaan yang sihat atau mengatakan laporan daripada doktor mempunyai kesilapan
4.  Rasionalisasi
] Menggunakan maklumat atau fakta untuk menerangkan sesuatu perbuatan
] Percubaan seseorang untuk membuktikan bahawa tindakannya adalah rasional dan beralasan
] Tindakan yang menyediakan sebab-sebab yang logik dan rasional dan bukannya sebab-sebab yang sebenar untuk tindakan yang dilakukan
] Cth: Pelajar-pelajar mengatakan bahawa mereka gagal dalam peperiksaan Kursus Psikologi kerana mereka tidak dapat membeli buku teks
] Cth: Si suami berkata dia tidak suka kerjanya jadi dia berhenti kerja walhal dia dipecat oleh majikannya kerana prestasi buruk.
5.  Regresi/Rosot Kembali
] Merupakan tindakan seseorang kembali bertingkah laku seperti tingkah laku dalam peringkat perkembangan sebelumnya
] Menuruni tangga kematangan psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada sekarang
] Cth: Seseorang isteri yang bergaduh atau dikritik oleh suaminya akan menangis dan pulang ke rumah orang tuanya
6.  Pembentukan Reaksi
] Merupakan tindakan seseorang melebih-lebihkan idea dan emosi yang berlawanan dengan impuls dan keinginan yang mengganggu
] Seseorang individu akan menonjolkan impuls yang tidak mungkin daoat diterimanya dalam satu bentuk ke dalam bentuk yang sebaliknya
] Cth: Seorang ibu yang sentiasa berasa dirinya diganggu dengan kelahiran anak barunya, tidak akan menunjukkan kemarahan terhadap bayi itu tetapi sebaliknya akan menunjukkan kasih sayang yang amat sangat
] Cth: Dahulu, Hashim merupakan seorang yang sangat garang kepada anak-anaknya tetapi sekarang dia bekerja di rumah anak-anak yatim
7.  Pindahgantian (Lempar Salah)
] Tindakan seseorang menghalakan tingkah laku kepada objek lain yang lemah menggantikan objek asal yang mengancam
] Cara yang digunakan oleh individu untuk memuaskan sesuatu motif yang tidak dapat dipuaskan dengan cara asal tetapi dipuaskan dengan cara lain
] Cth: Setelah dipukul oleh ayah, Ali akan memukul adiknya
] Cth: Seorang pelajar tidak menyiapkan kerja sekolah lalu dimarahi oleh gurunya. Apabila pulang ke rumah, dia melepaskan kemarahannya kepada adik-adiknya.
8.  Sublimasi
] Mekanisme yang paling baik dan positif
] Tindakan seseorang menyalurkan impuls seperti seksual dan langsang kepada tingkah laku yang diterima oleh masyarakat
] Cth: Seseorang yang mempunyai nafsu seksual yang tinggi menumpukan minatnya kepada lukisan
] Cth: Agresif - sukan atau permainan lasak
] Seseorang yang tiada atau sukar mempunyai pasangan, mungkin menyalurkan perasaan sunyinya dengan mengubah pantun,puisi atau berkaraoke.

Peringkat-Peringkat Perkembangan Personaliti Psikoseksual
« Freud percaya bahawa personaliti kita terbentuk sepanjang kita melalui satu siri peringkat perkembangan daripada bayi sehingga ke dewasa
« Peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika individu melalui peringkat-peringkat tersebut adalah kritikal dalam pembentukan personaliti
« Hukuman atau ganjaran yang berlebihan daripada ibu bapa atau peristiwa mengejutkan yang dialami semasa peringkat perkembangan awal boleh menyebabkan personaliti terlekat di peringkat berkenaan
« Lekatan perkembangan personaliti ini boleh meninggalkan kesan sepanjang hayat ke atas personaliti

Peringkat Mulut (Lahir hingga 1 Tahun)
 Semasa di peringkat ini, mulut merupakan sumber kenikmatan bayi
 Bayi memperoleh nikmat daripada menghisap dan menelan
 Apabila ada gigi, bayi akan mula untuk menggigit dan mengunyah
 Sekiranya terdapat masalah di peringkat ini seperti dihalang atau dimarah semasa ia menggunakan mulutnya, maka akan menjadi lekatan
 Personaliti Reseptif Oral: Bayi menelan terlalu banyak dan ia akan terus mendapat kenikmatan melalui mulut dengan cara makan terlalu banyak dan merokok. Menjadi manusia yang mudah ditipu dan menerima sahaja apa yang orang lain katakan
 Personaliti Agresif Oral: Kenikmatan bayi dikecewakan. Misalnya, ibu yang mengikuti jadual pemberian makanan yang begitu ketat. Hal ini menyebabkan mereka mencari kenikmatan melalui mulut secara agresif. Cth, bergaduh dengan orang lain, menengking, memaki, suka mengumpat

Peringkat Dubur (1 Tahun hingga 3 Tahun)
 Kanak-kanak menerima kenikmatan melalui pembuangan dan penahanan najis
 Personaliti yang berkaitan seperti penahanan, kebersihan, kekotoran, autonomi, kekuatan dan merendah diri
 Konflik akan berlaku apabila latihan tandas bermula kerana pada masa inilah ibu bapa akan cuba untuk menangguhkan kepuasan yang diperolehi oleh anak sehingga anak sampai ke tandas dan anak memperolehi pujian kerana dapat menahan kepuasan
 Hukuman yang berlebihan terhadap kegagalan dalam latihan tandas akan menyebabkan kanak-kanak tersebut mengalami lekatan personaliti
 Retentif Dubur: Lekatan personaliti adalah seperti lokek, keras kepala, degil dan kompulsif
 Ekspulsif Dubur: Lekatan personaliti adalah seperti kejam, pendesak, tidak kemas, agresif, mengganas, pengotor dan tidak tersusun

Peringkat Falik (3 Tahun hingga 6 Tahun)
 Kanak-kanak menyedari bahawa mereka boleh memperolehi kenikmatan daripada penyentuhan alat-alat kelamin
 Mereka menyedari perbezaan biologikal antara lelaki dan perempuan
 Mula akan tertarik secara seksual terhadap ibu bapa yang berlainan jantina dengan mereka
 Tarikan seksual ini akan membawa kepada konflik bawah sedar yang hebat iaitu kompleks oedipus dan kompleks elektra
 Kompleks Oedipus: Kanak-kanak lelaki secara bawah sedar menumpukan keinginan seksual terhadap ibunya dan membentuk sifat permusuhan terhadap bapanya
 Kompleks Elektra: Kanak-kanak perempuan secara bawah sedar tertarik secara seksual terhadap bapanya. Kanak-kanak perempuan berasa iri hati terhadap zakar bapanya

Peringkat Pendaman (6 Tahun hingga Akil Baligh)
 Minat seksual kanak-kanak adalah tidak aktif
 Tenaga seksual dipendamkan dan dialihkan kepada kerja-kerja sekolah, aktiviti main, hobi dan sukan
 Kanak-kanak mesti membentuk kemahiran dalam bidang-bidang tersebut untuk berjaya melalui peringkat perkembangan ini
 Kanak-kanak lebih berminat dengan kawan-kawan yang sama jantina dengan mereka

Peringkat Kejantinaan (Daripada Akil Baligh dan Seterusnya)
 Memperolehi kenikmatan seksual melalui alat kelamin
Lebih tertumpu kepada jantina yang berlainan, dalam bentuk cinta heteroseksual dan memperolehi keseksualan sepenuhnya

Comments

Popular posts from this blog

Teknik Menjawab Rumusan - Carta Pai (独中, UEC, 统考)

Hi, semua...Kali ini saya ingin mengajar cara untuk menjawab soalan rumusan bagi pelajar-pelajar yang belajar di Sekolah Menengah Persendirian ataupun dikenali sebagai 独中. 这个教法只是给学生们做参考而已。如果你们的学校有用自己的方式,那你们就跟着学校的方式。 首先,我们需要知道独中 RUMUSAN 是要有 四段 。记得, 一定要四段 。 没有四段的话,会被扣分 的。所以,不想被扣分,就一定要写四段哦!字数也 不能超过 120个字。 那么那四段是要写什么呢?详细的,之后会在慢慢说。 Perenggan pertama (第一段) 是写 pendahuluan . Pendahuluan 要写什么呢?Pendahuluan 要写 rumusan 的题目。第一段只需要写 一个句子 。 Perenggan kedua (第二段) 是写 isi tersurat . 要到哪里找呢?这个 isi tersurat 已经在你们的眼前了。就是图里所有的资料都能写。那么 isi tersurat 需要写几个呢? 最少写四个 , 最多只能写六个 。 Perenggan ketiga (第三段) 是写 isi tersirat . Isi tersirat 要在哪里找呢?图里有吗?名字都是 isi tersirat, 当然图里没有了。你们需要自己想 isi tersirat. 能写的 isi tersirat 包括 sebab/faktor/punca (原因),kesan/implikasi (结果/后果), langkah/cara/usaha (方法)。   Perenggan keempat (第四段)  是写 kesimpulan . 记得这个 kesimpulan 一定要写三个重要的字。那就是 Kesimpulannya, haruslah, supaya/agar . 这三个字一定要写,不然你们会被扣分。Contoh ayat: Kesimpulannya , ..... 谁 ...... haruslah ..... 做什么 ....... supaya/agar ..... 得到怎样的结果 ..

Prinsip Kerja Sosial: Peranan Pekerja Sosial

1.   Enabler Menyatakan keperluan, menjelaskan dan mengenal pasti masalah, meneroka pelbagai strategi penyelesaian, memilih dan mengaplikasikan strategi serta membangunkan potensi klien supaya mereka berupaya mengendalikan masalah dengan lebih berkesan. Biasanya, pekerja sosial juga akan memberi kaunseling bagi membantu klien bertindak melakukan perubahan 2.   Orang Tengah (Broker) Menhubungkan klien yang memerlukan bantuan terutamanya mereka yang tidak tahu untuk mendapatkan sumber dengan menyediakan sumber-sumber yang ada di persekitaran. Pekerja perlu mempunyai kemahiran dalam mengenal pasti sumber dan peluang yang boleh digunakan oleh klien dalam proses memberi pertolongan. Pekerja sosial juga haruslah pandai untuk menilai keadaan klien berkaitan dengan budaya, kelemahan, keupayaan lisan, kestabilan emosi, kecerdasan/kebijaksanaan dan komitmen klien untuk berubah. Pekerja sosial juga haruslah pandai menilai sumber iaitu mereka mesti memahami apakah perkhidmatan yang ditawa

Gender: Peranan Gender

Peranan Gender Peranan gender dikaitkan dengan fungsi dan tanggungjawab yang ditentukan masyarakat kepada lelaki dan wanita dalam menjalankan kehidupannnya. Peranan gender juga merupakan peranan dan tanggungjawab yang diberikan kepada lelaki dan wanita yang ditentukan oleh politik dan budaya masyarakat serta disosialisasikan serta mesti dipatuhi oleh lelaki dan wanita. Peranan gender juga mempunyai kaitan dengan peranan dan kedudukan sosial yang berbeza mengikut zaman dan masyarakat tertentu. Peranan gender juga timbul akibat daripada perspektif masyarakat tentang perbezaan peranan sosial yang dimainkan oleh lelaki dan wanita iaitu bagaimana seseorang lelaki dan wanita harus bertindak, berfikir dan menunjukkan emosinya. Peranan gender juga didefinisikan berbeza mengikut budaya masyarakat dan biasanya mengandungi ciri-ciri umum tertentu seperti jangkaan perwatakan personaliti, peranan sosial dan kedudukan sosial. Peranan gender boleh dan memang berubah mengikut peredaran masa, di ant